Szkolenia

Oferta szkoleniowa 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Jeleniej Górze pragnie Państwu zaoferować swoje usługi dotyczące przeprowadzenia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, dla wszystkich grup zawodowych.

Wykładowcami zagadnień ujętych  w programach szkoleń są członkowie naszego Oddziału, spełniający kryteria dydaktyczne w zakresie prowadzonej przez nas działalności.

W swojej działalności szkoleniowej wykorzystujemy filmy o tematyce związanej z programem szkolenia oraz inne pomoce, mające na celu właściwe przedstawienie problematyki bezpiecznej pracy.

Naszym celem nie jest osiągnięcie maksymalnego zysku, lecz szerzenie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, stąd koszty ponoszone przez zleceniodawcę nie są zbyt wysokie.

Koszt przeprowadzenia szkolenia dla 1 osoby uzależniony jest od wielkości grupy szkoleniowej. Jedna grupa szkoleniowa nie powinna być większa jak 30 osób.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udziela Kierownik Ośrodka Szkolenia BHP p. Ryszard Pierożyński pod numerem telefonu 605 418 985.