O nas

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy  - Oddział Jelenia Góra

 

Oddział Stowarzyszenia działa od maja 1997 roku. 

Jesteśmy organizacją skupiającą około 150 wykwalifikowanych fachowców z dziedziny
bhp, którzy dobrowolnie zrzeszają się w celu ustawicznego poszerzania swojej wiedzy
i doskonalenia umiejętności zawodowych.

Oddział w Jeleniej Górze posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
– Rejestr Stowarzyszeń  nr KRS: 0000101203
oraz osobowość prawną REGON 230417510.

Konto Oddziału 

PKO BP 16 1020 2124 0000 8702 0064 3684

 

Uprzejmie prosimy o przesyłanie deklaracji i kontakt z nami pod adresem e-mail:

sekretarz.ospsbhp.jg@gmail.com