Szkolenie 28.09.2018r.

2018-08-06

Zarząd Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
w Jeleniej Górze
zawiadamia i zaprasza członków Oddziału na szkolenie, które odbędzie się w dniu
28 września 2018r.  

Zarząd Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
w Jeleniej Górze
zawiadamia i zaprasza członków Oddziału na szkolenie, które odbędzie się w dniu
28 września 2018r.  

Jest to II etap cyklu szkoleń wchodzących w zakres „Szkolenia okresowego pracowników służby bhp” będących Członkami naszego Oddziału. Jego zakończenie wraz z egzaminem potwierdzającym aktualizację i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z dziedziny bhp przewidziane jest na wiosnę 2019r.

Do egzaminu podejść będą mogli Członkowie Oddziału biorący czynny udział w całym cyklu szkoleń.

 

Program szkolenia:

  • wykład „ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15.11.2017r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym” – UDT Wałbrzych p. SŁAWOMIR DĘBSKI,
  • wykład „Legalność zatrudnienia obcokrajowców w aspekcie bhp” – PIP w Jeleniej Górze nadinsp. pracy p. JAROSŁAW UHORNICKI,
  • wykład „ Jakość powietrza na stanowiskach pracy  (m.in. zapylenie, czynniki chemiczne, regulacje prawne)  - dB – lux Laboratorium Środowiska Pracy Chojnów p. ROBERT SAWA 
  • zajęcia praktyczne „ Podręczny sprzęt gaśniczy, zasady używania” - Państwowa Straż Pożarna w Jeleniej Górze mł. bryg. Piotr Dubiel.

W trakcie szkolenia czynny będzie punkt konsultacyjny Państwowej Inspekcji Pracy. Prosimy o przygotowanie ewentualnych pytań.

UWAGA. W spotkaniu szkoleniowym uczestniczyć mogą tylko Członkowie, którzy opłacili zaległe składki.

Miejsce spotkania:

„Chata za wsią”

ul. Górska 1

58-533 Mysłakowice

Czas trwania szkolenia: w godzinach od 900 do 1500 (w tym przerwy kawowe i obiad)

Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi: 50 zł od osoby (przerwy kawowe, obiad).

=================================================================

Ze względów organizacyjnych opłaty należy dokonać przelewem do dnia 14.09.2018r. na niżej podane konto.
Dla osób dokonujących wpłaty po tym terminie nie będzie zarezerwowanego obiadu oraz nie będzie przygotowany rachunek oraz zaświadczenie.

Konto Oddziału:   Bank PKO SA   16 1020 2124 0000 8702 0064 3684