Szkolenie 28-29.03.2019r.

2019-02-14

Zarząd Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
w Jeleniej Górze
zawiadamia i zaprasza członków Oddziału na szkolenie, które odbędzie się w dniach
28 - 29 marca 2019r.  

Jest to ostatni - III etap cyklu szkoleń wchodzących w zakres „Szkolenia okresowego pracowników służby bhp” będących Członkami naszego Oddziału. Jego zakończenie wraz z egzaminem potwierdzającym aktualizację i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z dziedziny bhp odbędzie się w dniu 29.03.2019r.

Do egzaminu podejść będą mogli Członkowie Oddziału biorący czynny udział w całym cyklu szkoleń (dopuszczalna jest jedna absencja).

Program szkolenia:

  • wykład „ Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp, szkolenia pracowników administracyjno – biurowych - zmiany” oraz Konkurs wiedzy o Państwowej Inspekcji Pracy – PIP w Jeleniej Górze nadinsp. pracy p. MIROSŁAW KOCUBA,
  • wykład „Wypadki przy pracy w świetle definicji; postępowanie z pracownikami po spożyciu alkoholu/środków psychotropowych” – PIP w Jeleniej Górze nadinsp. pracy p. JAROSŁAW UHORNICKI,
  • wykład „ I pomoc – stany zagrożenia życia, urazy, obrażenia” – OSPSBHP Oddział w Jeleniej Górze p. TOMASZ ŁĄTKA,
  • wykład „ Stres w miejscu pracy; definicja stresu, źródła stresu, reakcje na stres; skutki stresu w tym wypalenie zawodowe; czynniki chroniące i sposoby radzenia sobie ze stresem – Psycholog z  Jeleniej Górze p. mgr ANNA KRAWCZYSZYN,
  • wykład „ Zmiany w przepisach dotyczące badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy (NDS, NDN) – Centralny Instytut Ochrony Pracy dr JOLANTA SKOWROŃ,
  • wykład „ Drgania mechaniczne – oddziaływanie na człowieka, nowoczesne metody badań” – Centralny Instytut Ochrony Pracy dr inż. PIOTR KOWALSKI, mgr inż. JACEK ZAJĄC,
  • prezentacja firmy zewnętrznej – środki ochrony indywidualnej.

Uprzejmie prosimy o przygotowanie się do Konkursu wiedzy o Państwowej Inspekcji Pracy – rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się jesienią 2019r.

W trakcie szkolenia czynny będzie punkt konsultacyjny Państwowej Inspekcji Pracy. Prosimy o przygotowanie ewentualnych pytań.

UWAGA. W spotkaniu szkoleniowym uczestniczyć mogą tylko Członkowie, którzy opłacili zaległe składki.

Miejsce spotkania:

„Chata za wsią”

ul. Górska 1

58-533 Mysłakowice

Czas trwania szkolenia: w dniu 28.03.2019r. w godzinach od 9.00 do 16.00 (w tym przerwy kawowe i obiadowa); kontynuacja szkolenia w dniu 29.03.2019r.od godziny 9.30 do godz. 15.00(w tym przerwy kawowe i obiadowa). 

W dniu 28.03.2019r. w godzinach 18.00 – 22.00 przewidziana jest wspólna kolacja.

Odpłatność za udział w spotkaniu i szkoleniu wynosi: 200 zł od osoby (przerwy kawowe, obiad, uroczysta kolacja):

  • 100zł odpłatność za szkolenie (50 zł za każdy dzień)
  • 100zł odpłatność za uroczystą kolację.  

Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów w „Chacie za wsią”. Przy rezerwacji prosimy powołać się na „szkolenie bhp”. Koszt noclegu pokrywa każdy osobiście w recepcji hotelu. 

=================================================================

Ze względów organizacyjnych opłaty należy dokonać przelewem do dnia 10.03.2019r. na niżej podane konto.
Dla osób dokonujących wpłaty po tym terminie nie będzie zarezerwowanego obiadu oraz nie będzie przygotowany rachunek oraz zaświadczenie.

Konto Oddziału:   Bank PKO SA   16 1020 2124 0000 8702 0064 3684

 

        Z behapowskim pozdrowieniem

                                                                                                                                                    za Zarząd

Małgorzata Kowalska

                                                           Prezes Zarządu