Szkolenie 20.04.2018r.

2018-03-29

Zarząd Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
w Jeleniej Górze
zawiadamia i zaprasza członków Oddziału na szkolenie, które odbędzie się w dniu
20 kwietnia 2018r.  

Powyższe szkolenie rozpoczyna cykl szkoleń wchodzących w zakres „Szkolenia okresowego pracowników służby bhp” będących Członkami naszego Oddziału. Jego zakończenie wraz z egzaminem potwierdzającym aktualizację i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z dziedziny bhp przewidziane jest na wiosnę 2019r.

Do egzaminu podejść będą mogli Członkowie Oddziału biorący czynny udział w całym cyklu szkoleń.

 

Program szkolenia:

1. wykład „Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy ” –OSPSBHP p. JERZY PIEŃKOS ,

2. wykład „Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp a także ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (obowiązki zespołu      powypadkowego oraz kierujących pracownikami w kontekście zabezpieczenia miejsca wypadku, oględziny miejsca wypadku)” – PIP w Jeleniej Górze nadinsp. pracy p. MIROSŁAW KOCUBA,    

3. wykład „ problemy ochrony przeciwpożarowej, zasady postępowania w razie pożaru, awarii; w tym zasady postępowania podczas ewakuacji ” – Państwowa Straż Pożarna w Jeleniej Górze mł. kpt. ŁUKASZ PROKOP, (jest to pierwsza część zagadnienia, na kolejnym szkoleniu odbędą się m.in. zajęcia praktyczne z używania podręcznego sprzętu gaśniczego).

W trakcie szkolenia czynny będzie punkt konsultacyjny Państwowej Inspekcji Pracy. Prosimy o przygotowanie ewentualnych pytań.

UWAGA. W spotkaniu szkoleniowym uczestniczyć mogą tylko Członkowie, którzy opłacili zaległe składki.

 

Miejsce spotkania:

„Chata za wsią”

ul. Górska 1

58-533 Mysłakowice

 

Czas trwania szkolenia: w godzinach od 9.00 do 15.00 (w tym przerwy kawowe i obiad)

 

Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi: 50 zł od osoby (przerwy kawowe, obiad).

 

=================================================================

Ze względów organizacyjnych opłaty należy dokonać przelewem do dnia 06.04.2018r. na niżej podane konto.
Dla osób dokonujących wpłaty po tym terminie nie będzie zarezerwowanego obiadu oraz nie będzie przygotowany rachunek oraz zaświadczenie.

Konto Oddziału:   Bank PKO SA   16 1020 2124 0000 8702 0064 3684